اخبار - آرشیو

برگزاری کارگاه آموزشی کارآفرینی در دانشگاه اندوکوز مائیس ترکیه
از سوی اعضای هیأت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران صورت گرفت

برگزاری کارگاه آموزشی کارآفرینی در دانشگاه اندوکوز مائیس ترکیه

کارگاه آموزشی کارآفرینی در دانشگاه اندوکوز مائیس ترکیه توسط اعضای هیأت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار شد.

ادامه مطلب
نشست هم‌اندیشی خیرین نیک‌اندیش دانشگاه تهران با رئیس دانشگاه برگزار شد

نشست هم‌اندیشی خیرین نیک‌اندیش دانشگاه تهران با رئیس دانشگاه برگزار شد

پنجمین نشست هم‌اندیشی خیرین نیک‌اندیش دانشگاه تهران با دکتر نیلی احمدآبادی، خیرین نیک اندیش، اعضای هیات مدیره و هیات امنای بنیاد حامیان دانشگاه تهران در اول خرداد ۱۳۹۷ برگزار شد.

ادامه مطلب