اخبار - آرشیو

بزرگداشت دکتر اصغر مهدوی و یادبود دکتر یحیی مهدوی
در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران برگزار شد

بزرگداشت دکتر اصغر مهدوی و یادبود دکتر یحیی مهدوی

مراسم یادبود چهاردهمین سال درگذشت دکتر اصغر مهدوی، استاد بنام اقتصاد دانشگاه تهران، نسخه‌شناس و همکار افتخاری کتابخانه مرکزی، و گرامی‌داشت دکتر یحیی مهدوی، استاد برجسته فلسفه دانشگاه تهران و اهداکنندۀ کتابخانۀ شخصی به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران برگزار شد.

ادامه مطلب
کنفرانس روابط ایران و ترکیه، چشم‌انداز آینده در دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار شد

کنفرانس روابط ایران و ترکیه، چشم‌انداز آینده در دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار شد

کنفرانس روابط ایران و ترکیه، چشم‌انداز آینده، از سوی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با همکاری گروه ترکیه‌شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، برگزار شد.

ادامه مطلب