اخبار - آرشیو

رونمایی از ربات جراح، دستاورد مشترک محققان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران
در ششمین نمایشگاه تجهیزات ساخت ایران صورت گرفت

رونمایی از ربات جراح، دستاورد مشترک محققان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران

ربات جراح سینا، مدل فِلِکس، دستاورد همکاری استادیار طراحی صنعتی پردیس هنرهای زیبا با گروهی از متخصصان دانشگاه علوم پزشکی تهران در ششمین نمایشگاه تجهیزات ساخت ایران رونمایی شد.

ادامه مطلب