اخبار - آرشیو

لیتیم به درمان سرطان سینه کمک می‌کند
بر اساس یافته‌های محققان دانشگاه تهران

لیتیم به درمان سرطان سینه کمک می‌کند

تحقیقات پژوهشگران دانشگاه تهران نشان می‌دهد که لیتیم می‌تواند از طریق افزایش حساسیت سلول‌های سرطان سینه و کاهش تکثیر آنها به درمان سرطان سینه کمک کند.

ادامه مطلب