اخبار - آرشیو

روایت درختانی هرگز نروییده از زبان هنرجویان جوان استاد بهزاد شیشه‌گران
گزارشی از برگزاری نمایشگاه قلمه در نگارخانه دانشجو دانشگاه تهران؛

روایت درختانی هرگز نروییده از زبان هنرجویان جوان استاد بهزاد شیشه‌گران

نمایشگاه گروهی نقاشی هنرجویان استاد بهزاد شیشه‌گران، به عنوان نخستین پروژه هنرجویی / دانشجویی با محوریت نقش استاد در جمع‌آوری آثار، در نگارخانه دانشجو دانشگاه تهران برگزار شد.

ادامه مطلب