اخبار - آرشیو

رونمایی از وب‌سایت جدید دانشگاه تهران

رونمایی از وب‌سایت جدید دانشگاه تهران

تقارن بازنوشدن وب‌سایت دانشگاه تهران با روز دانشجو را باید به فال نیک گرفت چرا که «دانشجو» مفهومی است که با وجود قدمت خود، به دلیل برخورداری از ویژگی‌های سرزندگی، نشاط و جوانی، همیشه پویایی ...