اخبار - آرشیو

در نشست باستان‌شناسان داخلی و خارجی مطرح شد

دیپلماسی علمی از دیپلماسی سیاسی قدرتمندتر است

سومین روز از همایش باستان‌شناسان جوان، نشستی با حضور هیأت رئیسه، استادان پیشکسوت باستان‌شناسی و جمعی از مهمانان خارجی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار شد.

ادامه مطلب