اخبار - آرشیو

اولین کارگاه توانمندسازی کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی دانشگاه تهران برگزار شد

اولین کارگاه توانمندسازی کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی دانشگاه تهران برگزار شد

اولین کارگاه توانمندسازی کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی دانشگاه تهران به همت اداره کل فرهنگی و اجتماعی روز پنجشنبه ۴ آبان ۱۳۹۶ در باغ موزه نگارستان برگزار شد.