اخبار - آرشیو

بررسی ساختار تصمیم‌گیری هسته‌ای آمریکا در قبال ایران در رساله دکتری دانشجوی دانشگاه تهران

بررسی ساختار تصمیم‌گیری هسته‌ای آمریکا در قبال ایران در رساله دکتری دانشجوی دانشگاه تهران

جلسه دفاع از رساله دکتری با عنوان «مدل و ساختار تصمیم‌گیری سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران: مطالعه موردی موضوع برنامه هسته‌ای ایران» در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار شد.

کنفرانس دفاع از پروژه‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران برگزار می‌شود

کنفرانس دفاع از پروژه‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران برگزار می‌شود

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران در راستای رسالت اجتماعی خود و برنامه سوم دانشگاه تهران، برای اولین بار دفاع از پروژه‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجویان خود را در قالب ارائه پوستر و ...

آغاز به کار جشنواره ایده پردازی هوایی و هوانوردی در دانشگاه تهران

آغاز به کار جشنواره ایده پردازی هوایی و هوانوردی در دانشگاه تهران

نخستین دوره جشنواره ایده پردازی هوایی و هوانوردی با حمایت ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی و به همت انجمن‌های علمی دانشجویی کارآفرینی و هوا فضای دانشگاه تهران، با هدف فراهم ...