اخبار - آرشیو

با نظارت دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

نخستین «بومی نو-فین تک» دانش‌آموزی در بازار سرمایه برگزار شد

نخستین رویداد استارتاپی حوزه بازار سرمایه برای دانش آموزان پایه اول متوسطه در قالب مسابقات کسب و کار دانش آموزی توسط مؤسسه کارآفرینان شایسته فردا، تحت نظارت دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس در راستای تفاهم نامه همکاری منعقده، ۱۹ و ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ برگزار شد.

ادامه مطلب