اخبار - آرشیو

رئیس دانشگاه تهران: بین‌المللی شدن در علوم انسانی دشوارتر است

رئیس دانشگاه تهران: بین‌المللی شدن در علوم انسانی دشوارتر است

رئیس دانشگاه تهران در نشست همکاری علمی و بین‌المللی در علوم انسانی و اجتماعی گفت: با وجود محدودیت‌ها و موانعی سیاسی که در مسیر بین‌المللی سازی دانشگاه‌ها وجود داشت در مجموع حرکت خوبی صورت گرفته‌ ...