اخبار - آرشیو

در ضیافت افطار چهره‌های ماندگار و مفاخر دانشگاه تهران مطرح شد

بورس دانشجویان کم‌بضاعت در دانشگاه تهران

ضیافت افطار چهره‌های ماندگار و مفاخر دانشگاه تهران ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ با حضور چهره‌های ماندگار و مفاخر دانشگاه، رئیس دانشگاه، هیات رئیسه دانشگاه و اعضای هیات مدیره بنیاد حامیان دانشگاه و جمعی از خیرین نیک‌اندیش برگزار شد.

ادامه مطلب