اخبار - آرشیو

محققان دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران برنده جایزه جهانی انرژی شدند
با همکاری وزارت نیرو و شرکت آب و فاضلاب استان تهران

محققان دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران برنده جایزه جهانی انرژی شدند

محققان دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران با همکاری وزارت نیرو و شرکت آب و فاضلاب استان تهران جایزه جهانی انرژی هجدهمین دوره مراسم بنیاد جهانی انرژی را از آن خود ساختند.

ادامه مطلب