اخبار - آرشیو

نقش یادگیری الکترونیکی در آینده یادگیری بی‌بدیل است
رئیس مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران:

نقش یادگیری الکترونیکی در آینده یادگیری بی‌بدیل است

رئیس مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران در دوازدهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی گفت: «با آموزش الکترونیکی و پیشرفت‌های فناوری می‌توان یادگیری را بهبود بخشید».

ادامه مطلب