اخبار - آرشیو

نشست استادان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری

نشست استادان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری

نشست اعضای هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و دکتر محمدعلی نجفی، استاندار البرز برگزار شد.

ادامه مطلب