اخبار - آرشیو

در بازدید یک مدیر کل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران مطرح شد:

پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران با توجه به امکانات و ظرفیت‌های ساختاری محل مناسبی برای جذب دانشجویان خارجی است.

مدیرکل امور دانشجویان غیرایرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران بازدید کرد و با توجه به امکانات و شرایط موجود، این پردیس را مناسب‌ترین محل برای جذب دانشجویان خارجی دانست.

ادامه مطلب