اخبار - آرشیو

رییس جدید پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران منصوب شد

دکتر ناصر سلطانی، عضو هیأت‌علمی دانشکده مهندسی‌ مکانیک، که پیش از این ریاست دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران را به عهده داشت، به‌عنوان رییس پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه ‌تهران منصوب شد.

ادامه مطلب