اخبار - آرشیو

همکاری دانشگاه‌های برتر با پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات (IRANDOC) پویاتر می‌شود

همکاری دانشگاه‌های برتر با پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران با ارسال فراداده‌ی پایان‌نامه‌ها و لیست منابع فارسی و انگلیسی مورد استفاده در پایان‌نامه‌ها به این پژوهشگاه، پویاتر می‌شود.

ادامه مطلب