اخبار - آرشیو

برگزاری دومین مرحله انتخابات نمایندگان مدیران مسئول در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه تهران

دومین مرحله انتخابات نمایندگان مدیران مسئول در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه تهران و شورای مرکزی ناظر بر نشریات یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ از ساعت ۹ الی ۱۳ در خانه نشریات برگزار می‌شود.

ادامه مطلب