اخبار - آرشیو

دیدار نماینده دانشگاه «استونی بروک»، آمریکا با معاون بین‌الملل دانشگاه تهران

دیدار نماینده دانشگاه «استونی بروک»، آمریکا با معاون بین‌الملل دانشگاه تهران

دکتر سعید امیرارجمند، نماینده دانشگاه «استونی بروک» آمریکا، دوشنبه ‌دوم اسفند‌ماه، ضمن بازدید از دانشگاه تهران، با دکتر محمدباقر قهرمانی، معاون بین‌الملل دانشگاه تهران دیدار وگفت‌وگو کرد.