آرشیو اخبار

هفتمین همایش بین‌المللی باستان‌شناسان جوان در دانشگاه تهران برگزار می‌شود
با محوریت ایران و سرزمین‌های همجوار؛

هفتمین همایش بین‌المللی باستان‌شناسان جوان در دانشگاه تهران برگزار می‌شود

هفتمین همایش بین‌المللی باستان‌شناسان جوان با محوریت ایران و سرزمین‌های همجوار در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

ادامه مطلب