آرشیو اخبار

اطلاعیه ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان معرفی شده بر اساس آئین‌نامه انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی - آزمون سراسری سال ۱۳۹۸

اطلاعیه ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان معرفی شده بر اساس آئین‌نامه انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی - آزمون سراسری سال ۱۳۹۸

اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه تهران درخصوص ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان معرفی شده بر اساس آئین‌نامه انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی در آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ اطلاعیه‌ای به شرح زیر صادر کرد:

ادامه مطلب