آرشیو اخبار

گسترش همکاری‌های علمی و آموزشی بین دانشگاه تهران و دانشگاه‌های ایتالیا تاکید شد
در دیدار سفیر ایتالیا با رئیس دانشگاه تهران؛

گسترش همکاری‌های علمی و آموزشی بین دانشگاه تهران و دانشگاه‌های ایتالیا تاکید شد

در دیدار سفیر ایتالیا با رئیس دانشگاه تهران، طرفین بر گسترش همکاری‌های علمی و آموزشی بین دانشگاه تهران و دانشگاه‌های ایتالیا تأکید کردند.

ادامه مطلب