آرشیو اخبار

پشتیبانی از پایان‌نامه‌های دانشجویان کارشناسی ارشد و رساله‌های دانشجویان دکتری در حوزه اوراسیای مرکزی- اطلاعیه شماره ۲

پشتیبانی از پایان‌نامه‌های دانشجویان کارشناسی ارشد و رساله‌های دانشجویان دکتری در حوزه اوراسیای مرکزی- اطلاعیه شماره ۲

مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در اطلاعیه‌ای میزان حمایت از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکتری را اعلام کرد. متن اطلاعیه به این شرح است: