آرشیو اخبار

دانشگاه تهران، میراث فرهنگی مهم کشور در تاریخ معاصر است
دکتر نیلی احمدآبادی در آیین بازگشایی باشگاه دانشگاه:

دانشگاه تهران، میراث فرهنگی مهم کشور در تاریخ معاصر است

دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران در آیین بازگشایی باشگاه دانشگاه تهران، این دانشگاه را میراث ماندگار و مهم کشور در تاریخ معاصر توصیف کرد.

ادامه مطلب
برگزاری سفر و دوره آموزشی برای بیش از هزار نفر از دانشگاهیان در سال ۱۳۹۷
فعالیت‌های کانون گردشگری باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران

برگزاری سفر و دوره آموزشی برای بیش از هزار نفر از دانشگاهیان در سال ۱۳۹۷

کانون گردشگری باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون برای بیش از هزار نفر از دانشگاهیان و خانواده آن‌ها، سفر و دوره آموزشی برگزار کرده است.

ادامه مطلب