آرشیو اخبار

تقدیر کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران، خانه موزه دکتر معین و خانواده دکتر محمد معین از فعالیت‌های فرهنگی مؤسسه دهخدا

تقدیر کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران، خانه موزه دکتر معین و خانواده دکتر محمد معین از فعالیت‌های فرهنگی مؤسسه دهخدا

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران، خانه موزه دکتر معین و خانواده دکتر محمد معین از گروه موسیقی فارسی‌آموزان غیر ایرانی مؤسسه لغت‌نامه دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی تهران تقدیر کردند.

ادامه مطلب