آرشیو اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری «بررسی جامعه‌شناختی عوامل و پیامدهای گسترش بی‌رویه تحصیلات تکمیلی در مقطع دکتری در دهه اخیر (سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶)»

جلسه دفاع از رساله دکتری «بررسی جامعه‌شناختی عوامل و پیامدهای گسترش بی‌رویه تحصیلات تکمیلی در مقطع دکتری در دهه اخیر (سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶)»

منصوره مهدی‌زاده، دانشجوی مقطع دکتری رشته جامعه‌شناسی- مسائل اجتماعی، روز شنبه ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۷ از رساله خود دفاع می‌کند.

ادامه مطلب