آرشیو اخبار

برگزاری همایش چندجانبه‌گرایی در سیاست خارجی ایران؛ ظرفیت‌ها و راهبردها در دانشکده مطالعات جهان

برگزاری همایش چندجانبه‌گرایی در سیاست خارجی ایران؛ ظرفیت‌ها و راهبردها در دانشکده مطالعات جهان

همایش سالیانه انجمن ایرانی مطالعات جهان با عنوان چندجانبه‌گرایی در سیاست خارجی ایران؛ ظرفیت‌ها و راهبردها در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار شد.

ادامه مطلب
نشست علمی بررسی روابط ایران و ازبکستان بعد از اسلام کریم‌اف
دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار کرد

نشست علمی بررسی روابط ایران و ازبکستان بعد از اسلام کریم‌اف

هشتاد و سومین نشست علمی تخصصی مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی با همکاری انجمن ایرانی مطالعات منطقه‌ای با عنوان روابط ایران و ازبکستان بعد از اسلام کریم‌اف در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد.

ادامه مطلب