آرشیو اخبار

اطلاعیه برگزاری انتخابات مرحله دوم شورای صنفی دانشجویی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

اطلاعیه برگزاری انتخابات مرحله دوم شورای صنفی دانشجویی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

معاونت دانشجویی دانشگاه تهران درخصوص برگزاری انتخابات مرحله دوم شورای صنفی دانشجویی دانشکده کارآفرینی اطلاعیه صادر کرد. متن اطلاعیه به این شرح است: