آرشیو اخبار

دانشگاه تهران میزبان مسابقات فوتبال قهرمانی دانشجویان پسر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران از ۱۳ تا ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، میزبان مسابقات فوتبال قهرمانی دانشجویان پسر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور است.

ادامه مطلب