آرشیو اخبار

مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی برگزار می‌کند:

رویداد تحول به توان دانشجو؛ همکاری در پروژه‌های نوآورانه فناوری اطلاعات دانشگاه تهران

نخستین رویداد تحول به توان دانشجو؛ همکاری در پروژه‌های نوآورانه فناوری اطلاعات دانشگاه دوشنبه، ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه در پردیس دانشکده‌های فنی، دانشکده برق و کامپیوتر، برگزار می‌شود.

ادامه مطلب