آرشیو اخبار

هیچ تصمیمی قبل از مشورت و بررسی علمی گرفته نشود
رئیس دانشگاه تهران در اجلاس گفتگوهای فرهنگی آسیایی:

هیچ تصمیمی قبل از مشورت و بررسی علمی گرفته نشود

رئیس دانشگاه تهران در اجلاس گفتگوهای فرهنگی آسیایی بر ضرورت اهمیت دادن به جایگاه نخبگان در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و نیز مشورت و بررسی علمی مسائل تاکید کرد.

ادامه مطلب