آرشیو اخبار

تفاهم‌نامه همکاری بین دانشکده الهیات و معارف اسلامی و مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور امضاء شد

تفاهم‌نامه همکاری بین دانشکده الهیات و معارف اسلامی و مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور امضاء شد

تفاهم‌نامه همکاری آموزشی و پژوهشی بین دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران و مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور، بیست و یکم‌ دی‌ماه به امضاء رسید.