آرشیو اخبار

گزارش تصویری مراسم استقبال از نو دانشجویان 25 شهریور ماه (نو دانشجویان پردیس‌های فارابی ،هنرهای زیبا ، دانشکده‌های الهیات ،زبانها و ادبیات خارجی، روانشناسی و علوم تربیتی)

گزارش تصویری مراسم استقبال از نو دانشجویان 25 شهریور ماه (نو دانشجویان پردیس‌های فارابی ،هنرهای زیبا ، دانشکده‌های الهیات ، زبانها و ادبیات خارجی،روانشناسی و علوم تربیتی)

ادامه مطلب

گزارش تصویری مراسم استقبال از نو دانشجویان 24 شهریور ماه (نو دانشجویان پردیس‌های ابوریحان ، کشاورزی و دانشکد، علوم ه جغرافیا)

گزارش تصویری مراسم استقبال از نو دانشجویان 24 شهریور ماه (نو دانشجویان پردیس‌های ابوریحان ، کشاورزی ،علوم و دانشکده جغرافیا)

ادامه مطلب