ارتقای رتبه بین المللی دانشگاه تهران

۰۶ شهریور ۱۳۹۱ | ۱۶:۲۶ کد : ۷۴۹ اخبار
تعداد بازدید:۱۲۰۳
ارتقای رتبه بین المللی دانشگاه تهران

 

ارتقای رتبة بین‌المللی دانشگاه تهران

به دنبال موفقیت‌های دانشگاه تهران در ارتقای جایگاه بین‌المللی و پس از بهبود رتبه این دانشگاه در نظام رتیه‌بندی شانگهای، طبق آخرین اطلاعات رتبه بین‌المللی آن در نظام‌های SCImago، Webometrics و URAP نیز به شکل زیر بهبود یافته است:

 

 

2010

 

 

 

2011

 

 

 

2012

 

 

 

Scimago Institutions Rankings

 

 

 

321

259

 

Webometric Ranking

 

 

 

708

644

 

University Ranking by Academic Performance (URAP)

 

 

248

193

 

 

Shanghai Jiao University Ranking

 

 

401-500

301-400

301-400

آدرس لینک های مرتبط به شرح ذیل می باشد:

 

Scimago Institutions Rankings

http://www.scimagoir.com

 

Webomertric Ranking

http://www.webometrics.info/

 

University Ranking by Academic Performanc(URAP)

 

http://www.urapcenter.org/2011/