افتتاح سایت غیر فارسی دانشگاه تهران

۰۶ اسفند ۱۳۹۰ | ۱۲:۵۶ کد : ۶۹۶ اخبار
تعداد بازدید:۱۳۸۵
افتتاح سایت غیر فارسی دانشگاه تهران

بدینوسیله به استحضار می رساند سایت غیر فارسی دانشگاه تهران ( انگلیسی، عربی، فرانسه) روز دوشنبه مورخ 1/12/1390 در حضور کمیته منتخب دانشگاه رسما افتتاح گردید.
جهت مشاهده سایتهای فوق الذکر به آدرسهای زیر مراجعه نمایید :
آدرس سایت انگلیسی دانشگاه  http://ut.ac.ir/en
آدرس سایت عربی دانشگاه        http://ut.ac.ir/ar
آدرس سایت فرانسه دانشگاه      http://ut.ac.ir/fr