عدم پذیرش دانشجویان متقاضی انتقال دایم - مهمان

۰۱ اسفند ۱۳۹۰ | ۱۲:۵۷ کد : ۶۹۳ اخبار
تعداد بازدید:۱۳۵۰
عدم پذیرش دانشجویان متقاضی انتقال دایم - مهمان

احتراماً به استحضار می رساند ؛ دانشگاه تهران به دلیل عدم وجود ظرفیت وامکانات و محدودیت های فعلی و با توجه به آیین نامه های آموزشی مربوط از پذیرش درخواست دانشجویان متقاضی انتقال دایم - مهمان به شرح ذیل معذور است .

1- به طور کامل پذیرش هرگونه درخواست در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی امکان پذیر نیست و عیناً عودت داده می شود .

2- در مقطع کارشناسی و دکتری عمومی دامپزشکی درخواست های دانشجویان صرفاً از طریق سامانه مربوط ( وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری ) ودرموعد مقرر فقط سالی یکبار بررسی می شود . برای نیمسال اول سال تحصیلی 92-91 ( در خردادماه و تیرماه سال 1391 ) به همین طریق اقدام خواهد شد .

3- درخواست جدیدبین دو نیمسال تحصیلی پذیرفته نمی شود . صرفاً چنانچه مشکلات دانشجو ی مهمان در نیمسال اول سال تحصیلی خاص و ویژه باشد و درخواست تمدید مهمانی را به موقع ارایه داده باشد با نظر دانشگاه مبدا و دانشکده مقصد با توجه به امکانات بررسی می شود .

4- هیچ گونه درخواست" انتقال دایم"، " انتقال دایم وتغییر رشته " پذیرفته نمی شود . مواردی که طبق آیین نامه های انتقال فرزندان اعضای هیات علمی - کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه تهران - انتقال و مهمان دانشجویان شاهد و ایثارگر ( از طریق معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی وزارتخانه ) ارجاع می شود ، طبق مقررات مربوط بررسی می گردد .