بررسی آلودگی خوراک طیور به قارچ‌های مولد سم در دانشگاه تهران

۲۹ فروردین ۱۳۹۵ | ۱۲:۰۲ کد : ۳۰۶۷ اخبار
تعداد بازدید:۲۱۸۳
نتایج یک تحقیق در دانشگاه تهران، ثابت کرد آلودگی قارچ‌های مولد سم در خوراک طیور، بالاتر از حد استاندارد بهداشتی کشور است.

به گزارش روابط‌عمومی دانشگاه تهران، نتایج حاصل از این تحقیق، نشان داد که آلودگی با آفلاتوکسین و حضور ایزوله‌های مولد سم، می‌تواند به عنوان عامل خطر بالقوه در راستای تهدید سلامت خوراک طیور و بهداشت عمومی جامعه مطرح باشد.

این تحقیق در قالب اولین رساله دکتری تخصصی بهداشت خوراک دام توسط سیدسهیل قائم‌مقامی در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و با راهنمایی دکتر مهرداد مدیرصانعی و دکتر علیرضا خسروی، با هدف ارزیابی آلودگی‌های قارچی نمونه‌های خوراک طیور کارخانجات تولید خوراک با تاکید بر قارچ‌های مولد آفلاتوکسین و تعیین میزان سم در خوراک طیور در سطح سه استان تهران، البرز و قم انجام شده است.

نتایج حاصل در ارتباط با وضعیت آلودگی قارچی بر اساس «شمارش کلنی‌های قارچ» در این تحقیق، حاکی از آن بود که آلودگی قارچی در ۹ نمونه از ۲۲ نمونه ذرت و ۱۹ نمونه از ۴۱ نمونه خوراک کامل، بالاتر از حد استاندارد بهداشتی کشور است و هیچ‌یک از نمونه‌های کنجاله سویا، بالاتر از حد استاندارد کشور نیستند.

حدود ۳۳/۳۳ درصد از جدایه‌های قارچ «آسپریلوس فلاووس» مولد سم بودند که دامنه میزان تولید سم آنها نیز بر اساس ماده خشک قارچی بین ۱۱/۰۶ تا ۲۲۸۸/۰۹ میکروگرم بر گرم محاسبه شد.

ارزیابی آلودگی به آفلاتوکسین G1، B2، B1 و G2 و مجموع آفلاتوکسین‌ها، نشان داد که میزان آلودگی قارچی در تمامی نمونه‌های ذرت، کنجاله سویا، خوراک آردی و خوراک پِلِت تحت مطالعه، از حد استاندارد ایران پایین‌تر بوده و با این حال شکل پِلت خوراک طیور، دچار آلودگی بالاتری در مقایسه با سایر نمونه‌هاست.

به طور کلّی نتایج حاصل از این مطالعه، بیان‌کننده آن است که به رغم آنکه میزان آلودگی مواد اولیه اصلی مورد استفاده (ذرت و کنجاله سویا) و نیز خوراک‌های آماده تولید شده در کارخانجات مورد مطالعه، پائین‌تر از سطح استاندارد کشور است، ولی آلودگی با آفلاتوکسین و حضور ایزوله‌های مولد سم، می‌تواند به عنوان عامل خطر بالقوه در راستای تهدید سلامت خوراک طیور و بهداشت عمومی جامعه مطرح باشد و مورد توجه قرار گیرد.


( ۳ )

نظر شما :

توجه! لطفا دیدگاه خود پیرامون این مطلب را در این قسمت درج نمایید و برای ارسال سایر درخواست ها و پیام ها به بخش تماس با ما مراجعه فرمایید.