دومین روز استقبال از نودانشجویان دانشگاه تهران(گزارش تصویری)

۳۰ شهریور ۱۳۹۴ | ۱۴:۴۹ کد : ۲۵۵۴ اخبار
تعداد بازدید:۱۵۲۲
دومین روز استقبال از نودانشجویان دانشگاه تهران(گزارش تصویری)

( ۲ )