دانشکدۀ فنی- مهندسی در جایگاه اول ملی در رتبه‌بندی کیو.اس. قرار گرفت

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ۲۰:۳۰ کد : ۲۴۳۳ اخبار
تعداد بازدید:۱۰۰۷
دانشکدۀ فنی- مهندسی در جایگاه اول ملی در رتبه‌بندی کیو.اس. قرار گرفت

بر اساس گزارش اخیر مؤسسۀ کیو.اس. راجع به رتبه‌بندی دانشکده‌های مختلف دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی در سراسر دنیا، دانشکدۀ فنی- مهندسی دانشگاه تهران در جایگاه 298 جهان قرار گرفت. یکی از نظام‌های رتبه‌بندی مؤسسۀ کیو.اس. «رتبه‌بندی بر اساس دانشکده» است، که در آن دانشکده‌های مختلف در پنج حوزۀ موضوعی گسترده (هنر و علوم انسانی، مهندسی و فناوری، علوم زیستی و پزشکی، علوم طبیعی، و علوم اجتماعی و مدیریت) در رقابتی بین‌المللی شرکت داده می‌شوند. اگرچه، مؤسسۀ کیو.اس. ناشر دو نظام رتبه‌بندی دیگر، یعنی رتبه‌بندی کلی دانشگاه‌ها و رتبه‌بندی موضوعی نیز هست.
بر اساس نتایج بدست آمده از رتبه‌بندی دانشکده‌های مختلف در سال 2014، دانشکدۀ فنی- مهندسی دانشگاه تهران در جایگاه اول ملی قرار گرفته است. شاخص‌های میزان تأثیر پژوهشی (استناد) و اشتهار بین‌المللی مهمترین معیارهای رتبه‌بندی در این بخش هستند. طبق گزارش کیو.اس. تنها دو دانشگاه ایرانی در فهرست 400 دانشکدۀ برتر دنیا در سال 2014 قرار گرفته‌اند. پس از دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف با رتبۀ جهانی 332 قرار گرفته است.

 


( ۱ )