تسلیت سرپرست دانشگاه به خانواده جناب آقای دکتر هاشمی و دانشگاهیان

۲۱ خرداد ۱۳۹۳ | ۱۸:۴۸ کد : ۱۵۳۷ اخبار
تعداد بازدید:۱۱۴۰
تسلیت سرپرست دانشگاه به خانواده جناب آقای دکتر هاشمی و دانشگاهیان

http://ut.ac.ir/Files/Nili.pdf