چهارمین جشنواره روز بین الملل دانشگاه تهران

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ | ۱۳:۱۵ کد : ۱۵۱۳ اخبار
تعداد بازدید:۳۱۴۲
چهارمین جشنواره روز بین الملل دانشگاه تهران
چهارمین جشنواره روز بین الملل دانشگاه تهران درروز دوشنبه مورخ 5 خردادماه 1393 برگزار می گردد.

( ۱ )