برگزاری پنجمین جشنواره نوآوری و فن آفرینی جایزه دکتر شهید چمران توسط پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ | ۱۶:۴۱ کد : ۱۵۰۲ اخبار
تعداد بازدید:۱۱۶۵
برگزاری پنجمین جشنواره نوآوری و فن آفرینی جایزه دکتر شهید چمران توسط پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
ارک علم و فناوری دانشگاه تهران در نظر دارد پنجمین جشنواره نوآوری و فن آفرینی جایزه دکتر شهید چمران را در تاریخ 31 خرداد ماه 1393 با هدف ترویج فرهنگ نوآوری و فن آفرینی به منظور دستیابیسریعتر به اهداف اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی، تسهیل فرآیند تجاری سازی و کاربردی نمودن نتایج تحقیقات، معرفی نوآوران و فن آفرینان برتر و برجسته و زمینه سازی حمایت از نوآوران و فن آفرینان برگزار کند. محورهای اصلی این جشنواره علوم کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و دامپزشکی- علوم انسانی، هنر و تربیت بدنی- علوم پایه و علوم فنی مهندسی - پزشکی و دارو سازی و فن آوری های نوین می باشد. به منظور کسب اطلاعات بیشتر و ارسال طرح های نوآورانه و فن آفرینانه مرتبط با هر یک از محورها به آدرس سایت http://stp.ut.ac.ir/web/chamran-prize  مراجعه فرمایید.