انتخاب استاد دانشگاه تهران به عنوان مجری پروژه پژوهشی فنی برتر در سطح صنعت نفت

۱۹ فروردین ۱۳۹۳ | ۱۳:۱۴ کد : ۱۴۹۶ اخبار
تعداد بازدید:۱۳۹۹
انتخاب استاد دانشگاه تهران به عنوان مجری پروژه پژوهشی فنی برتر در سطح صنعت نفت