سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

۲۱ آبان ۱۳۹۲ | ۱۵:۳۶ کد : ۱۴۳۵ اخبار
تعداد بازدید:۲۰۶۸
سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
  سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست  توسط دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران در تاریخ 5 آذر ماه سال جاری برگزار خواهد شد  آدرس سایت کنفرانس فوق الذکر به شرح ذیل میباشد:

epmut.com( ۲ )