پذیرش دانشجو در خصوص داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد پردیس های اقماری دانشگاه تهران

۰۹ شهریور ۱۳۹۲ | ۱۶:۴۶ کد : ۱۳۹۶ اخبار
تعداد بازدید:۱۳۴۷
پذیرش دانشجو در خصوص داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد پردیس های اقماری دانشگاه تهران
 باتوجه به ثبت نام محدود متقاضیان در بعضی از رشته گرایش ها ؛ بر اساس شیوه نامه پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد پردیس های اقماری دانشگاه تهران ؛ رشته انتخابی شما به حد نصاب لازم نرسیده است . بنابراین در خصوص کسب اطلاعات جهت جذب به طریقه بررسی سوابق آموزشی - پژوهشی به سایت پردیس انتخابی ( اولویت اول ) خود مراجعه نمایید.

http://alborz.ut.ac.ir

http://aras.ut.ac.ir

http://kish.ut.ac.ir

 


( ۱ )