لغو مجوز فعالیت شرکت دانشگاهی پژوهشگران و نوآوران

۲۱ مرداد ۱۳۹۲ | ۱۵:۲۰ کد : ۱۳۸۵ اخبار
تعداد بازدید:۲۴۱۹
لغو مجوز فعالیت شرکت دانشگاهی پژوهشگران و نوآوران

بدینوسیله به اطلاع می رساند، مدارک و دوره های آموزشی شرکت دانشگاهی پژوهشگران و نوآوران دانشگاه تهران فاقد مجوز قانونی از سوی حوزه معاونت آموزشی دانشگاه تهران می باشد و مدارک صادره و هرنوع گواهی دیگر از سوی آن شرکت مورد تائید دانشگاه تهران نمی باشد.


( ۱۳ )