ضریب تأثیر مجله بین المللی IJER

۱۵ تیر ۱۳۹۲ | ۱۷:۱۹ کد : ۱۳۷۹ اخبار
تعداد بازدید:۱۴۸۳
ضریب تأثیر مجله بین المللی IJER
به استحضار می رساند ضریب تأثیر مجله بین المللی IJER متعلق به دانشکده محیط زیست در آخرین اعلام به 84/1 ارتقاء یافته است.