جوایز اخذشده در هشتمین جشنواره نشریات دانشجوئی کشور

۰۸ خرداد ۱۳۹۲ | ۱۶:۵۰ کد : ۱۳۷۰ اخبار
تعداد بازدید:۱۳۱۱
جوایز اخذشده در هشتمین جشنواره نشریات دانشجوئی کشور

 

 

با عنایت به پایان یافتن هشتمین جشنواره نشریات دانشجوئی کشور ونظر به حضور مطلوب نشریات دانشگاه تهران در جشنواره،به پیوست فهرست اسامی 3 نشریه که در ارزیابی‌های صورت گرفته توسط هیات داوران حائز رتبه‌های برترگردیده‌اند به شرح زیر برای استحضار وصدور دستور درج درسایت دانشگاه ایفاد می‌گردد. لازم به ذکر است که این نشریات از بین 6349 اثر ارسالی در کل کشور برگزیده شده اند، نشریه پژواد مربوط به انجمن علمی دانشجوئی دانشکده دامپزشکی رتبه اول کشوری در بخش علمی تخصی- تجربی ، نشریه دانشجوئی نسل چهارم رتبه دوم کشوری در  بخش علوم سیاسی و نشریه دانشجوئی چشمک رتبه دوم کشوری را در بخش علمی تخصی- هنر کسب کردند.

 

ردیف  نام نشریه  نام مدیر مسئول دانشکده / پردیس بخش شرکت کرده جوایز اخذ شده
1 پژواد
 
 
فاطمه محمد خان

 

 

دانشکده دامپزشکی

 

 

علمی تخصصی- تجربی

 

 

نیم سکه ،تندیس و لوح سپاس

2 نسل چهارم  مهدی عظیمی قوسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی سیاسی ربع سکه ،تندیس و لوح سپاس
3 چشمک عباس امیری  پردیس هنرهای زیبا علمی تخصصی- هنر ربع سکه ،تندیس و لوح سپاس