رتبه جدید دانشگاه تهران در نظام رتبه بندی URAP

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ | ۱۲:۵۷ کد : ۱۳۶۷ اخبار
تعداد بازدید:۱۴۸۴
رتبه جدید دانشگاه تهران در نظام رتبه بندی URAP

موسسه رتبه بندی URAP ( رتبه بندی دانشگاهی بر اساس عملکرد آکادمیک ) طی نامه ای رسمی  مورخ 11 آوریل 2013 رتبه جدید دانشگاه تهران را در نظام رتبه بندی مذکور رتبه اول در ایران و رتبه صدوهفتادم در جهان تا تاریخ 15 اکتبر 2012 اعلام کرد.

 سیستم مذکور که در کشور ترکیه مستقر می باشد 2000 دانشگاه برتررا در جهان بر می گزیند . معیارهای رتبه بندی آن عمدتا تعداد مقالات ، استناد ، تولید علمی ، مجلات دارای تاثیر علمی ، کیفیت و برونداد پژوهش  می باشد . هدف از رتبه بندی توسط سسیستم مذکور کمک به دانشگاهها در شناسایی حوزه های فعال پیشرفت بر اساس شاخص های عملکرد علمی می باشد. این موفقیت را به خانواده بزرگ دانشگاه تهران تبریک عرض می کنیم.

نشانی سایت: www.urapcenter.org

 

 معاونت بین الملل دانشگاه تهران